A. NUSRET BULUTÇU

  PROF.DR A.NUSRET BULUTÇU 

1950 Alucra doğumlu. İlkokulu Alucra'da okudu. Ortaokulu; Diyarbakır, Alucra ve Ankara'da, liseyi ise Şebinkarahisar ve İstanbulda okudu. İstanbul Teknik Üniversitesi Kimya Fakültesinde lisans, yüksek lisans ve doktorasını tamamladı. 1984 de doçent, 1991 de profesör oldu. Halen İTÜ Kimya-Metalurji Fakültesi Kimya Mühendisliği bölümünde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Fakültesinde dekan yardımcılığı ve vekilliği ve bölüm başkanlığı yapmıştır. Evli ve 3 çocuk babasıdır.

Bor teknolojileri konusunda çalışmaları ve çalışma sonuçlarını bor sanayinin gelişiminde uygulaması 1982 yılından beri sürmektedir. Bu çalışmaları ile Türkiye Rotary Kulüpleri 1987-1988 Teknoloji Dalı Birincilik Ödülünü ve TÜBİTAK 1989 Teşvik Ödülünü kazanmıştır. Bor sanayinde Bandırma, Kırka ve Emet'te uygulanan birçok üretim yöntemini geliştirmiş ve projelendirmiştir. Özellikle Emet borik asit ve Kırka 4. Bor türevleri tesislerinin tüm tasarımı ona aittir.

Temel araştırmalarını kristalizasyon konusunda yapmakta olup Avrupa Kimya Mühendisleri Birliği bünyesindeki "Working party on crystallization" grubunun sürekli misafir üyesidir.

Basılmış 3 kitabı vardır:
-    Halidun Civelekoğlu, Raşit Tolun, A. Nusret Bulutcu, İnorganik Teknolojiler I, İTÜ Vakfı Kitap Yayınlari No.17, İTÜ Maden Fakültesi Ofset Atölyesi,1987.
-    H. Civelekoglu, R. Tolun, A. N. Bulutcu ve diğerleri, Sınai Kimya Ögrenci Laboratuarı Çalışma Yöntemleri, İTÜ Kimya-Metalurji Fakültesi Ofset Atölyesi, İstanbul 1984.
-    A.N.Bulutcu, J.Ulrich, H.Gürbüz (Ed.), Workshop on advance in sensoring in industrial crystallization , June 18-20, 2003, Istanbul, Turkey,ISBN 975-561-254-8
Kimya Mühendisliği Tasarımı konusundaki kitabı baskıya hazırlanmaktadır.

2007 yılı itibarı ile 33 uluslararası ve 9 ulusal dergilerde basılmış makalesi, 53 adet uluslararası, 52 adet ulusal kongrelerde sunulmuş bildirisi ve 1 patenti vardır. 25 in üstünde yüksek lisans ve doktora çalışması yürütmüştür.

Alucra'daki eğitimin geliştirilmesi konusundaki çalışmaları hobisidir. Köy çocuklarının lisede okuyabilmesi için Alucra'lı hayırseverlerin desteği ile 3 yıl süre ile yurt açmış ve her yıl 40-50 öğrencinin lisede okumasını organize etmiştir. Bu yurtlarda ortaya çıkan potansiyel nedeni ile Milli eğitim bakanlığı kendi yurdunu açmak durumunda kalmış ve köy çocuklarının lise eğitim sorunu uzun vadeli olarak çözülmüştür. 

Alucra Meslek Yüksek okulunun açılışında öncülük etmiş olup bu okulun gelişmesi için çabalarını sürdürmektedir.